Quick Links
 

Teaching Faculty

Chairman

Prof. Muzaffar Ali Shaikh

Professors

Prof. Bikha Ram Devrajani
Prof. Sohail Ahmed Almani
Prof. Muzaffar Ali Shaikh
Prof. Imran Ali Shaikh

Associate Professors

Dr. Muhammad Iqbal Shah
Dr. Muhammad Qasim Rahopoto
Dr. Shuaib Ansari
Dr. Samiullah Shaikh
Dr. Ghulam Hussain Baloch
Dr. Muhammad Khalid Shaikh
Dr. Abdul Haque Khan
Dr. Naila Masood
Dr. Mumtaz Ali Shaikh

Assisant Professors

Dr. Iqbal Ahmed Memon
Dr. Mukhtiar Hussain Jaffery
Dr. Aslam Aziz Ghouri
Dr. Mona Humaira
Dr. Akber Hussain
Dr. Majid Ali Soomro
Dr. Raiz Hussain Awan

Senior Registrar

Dr. Santosh Kumar
Dr. Abdul Ghani
Dr. Mumtaz Ali Lakho
Dr. Kanwal Abbas Bhatti
Dr. Nandlal Sheerani
Dr. Muhammad Aslam
Dr. Sheeba Faryal
Dr. Salma Kadir
Dr. Bashir Ahmed
Dr. Tariq Zafar Shaikh
Dr. Akram Munir