Quick Links
 

Teaching Faculty

Chairman

Prof. Muzaffar Ali Shaikh

Professors

Prof. Bikha Ram Devrajani
Prof. Sohail Ahmed Almani
Prof. Muzaffar Ali Shaikh
Prof. Imran Ali Shaikh
Prof. Ghulam Hussain Baloch
Prof. Shuaib Ansari
Prof. Samiullah Shaikh
Prof. Muhammad Qasim Rahopoto
Prof. Muhammad Iqbal Shah

Associate Professors

Dr. Muhammad Khalid Shaikh
Dr. Abdul Haque Khan
Dr. Naila Masood
Dr. Mumtaz Ali Shaikh
Dr. Mukhtiar Hussain Jaffery
Dr. Akbar Hussain Yousfani
Dr. Santosh Kumar
Dr. Aslam Aziz Ghouri

Assisant Professors

Dr. Iqbal Ahmed Memon
Dr. Mona Humaira
Dr. Majid Ali Soomro
Dr. Raiz Hussain Awan
Dr. Kanwal Abbas Bhatti
Dr. Akram Munir
Dr. Nand lal Sheerani
Dr. Muhammad Aslam Rind
Dr. Salma Kadir
Dr. Tariq Zafar Shaikh
Dr. Mumtaz Ali Lakho
Dr. Abdul Ghani

Senior Registrar

Dr. Sheeba Faryal
Dr. Bashir Ahmed
Dr. Shafaq Nazia Shaikh
Dr. Maria Nazir
Dr. Imran Karim Shaikh
Dr. Abdul Ghaffar Dars
Dr. Ihsanullah Rajar